Series table

S U P E R  Q U A I C H  2 0 1 9

Final Standings

Men’s Champion – Gary MacDonald

Women’s Champion – Roslynn Newman


 T R E K  S U P E R  Q U A I C H  2 0 1 8

Final Standings

Men’s Champion – David Duggan

Women’s Champion – Roslynn Newman


 S U P E R  Q U A I C H  2 0 1 7

Final Standings

Men’s Champion – Gary MacDonald

Women’s Champion – Anne Ewing


S U P E R  Q U A I C H  2 0 1 6

Final Standings

Men’s Champion – David Lines

Women’s Champion – Anne Ewing